Moja zóna

Pavol Ľuľa

Hrnčiarska 44, 091 01 Stropkov
41955358
1045363902
Nemá
nezistený
02.02.2006
Zemné práce

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A