Moja zóna

Materská škola so sídlom v Detve, M.R.Štefánika č. 908/40

M.R.Štefánika 40, 962 12 Detva
42001161
2022110574
Nemá
20-24 zamestnancov
01.01.2006
Predškolská výchova

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Materská škola so sídlom v Detve, M.R.Štefánika č. 908/40


Štatutári Materská škola so sídlom v Detve, M.R.Štefánika č. 908/40


Spoločníci Materská škola so sídlom v Detve, M.R.Štefánika č. 908/40


Predmety podnikania Materská škola so sídlom v Detve, M.R.Štefánika č. 908/40


Kataster Materská škola so sídlom v Detve, M.R.Štefánika č. 908/40


Skrátené výkazy Materská škola so sídlom v Detve, M.R.Štefánika č. 908/40