Moja zóna

Centrum voľného času Školská 7, Brezno

Školská 7, 977 01 Brezno
42009758
2022293405
Nemá
5-9 zamestnancov
01.01.2007
Ost.vzdelávanie i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
627 tis. €

Koneční uživatelia výhod Centrum voľného času Školská 7, Brezno


Štatutári Centrum voľného času Školská 7, Brezno


Spoločníci Centrum voľného času Školská 7, Brezno


Predmety podnikania Centrum voľného času Školská 7, Brezno


Kataster Centrum voľného času Školská 7, Brezno


Skrátené výkazy Centrum voľného času Školská 7, Brezno