Moja zóna

Múzeum regiónu Údolie Gortvy

Hodejov 141, 980 31 Hodejov
42187087
2022932813
Nemá
nezistený
12.11.2009
Činnosti múzeí

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Múzeum regiónu Údolie Gortvy


Štatutári Múzeum regiónu Údolie Gortvy


Spoločníci Múzeum regiónu Údolie Gortvy


Predmety podnikania Múzeum regiónu Údolie Gortvy


Kataster Múzeum regiónu Údolie Gortvy


Skrátené výkazy Múzeum regiónu Údolie Gortvy