Moja zóna

Základná škola s materskou školou, Krasňany 19

Krasňany 19, 013 03 Krasňany
42221897
2023585025
Nemá
20-24 zamestnancov
01.09.2012
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,79 tis. €

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou, Krasňany 19


Štatutári Základná škola s materskou školou, Krasňany 19


Spoločníci Základná škola s materskou školou, Krasňany 19


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou, Krasňany 19


Kataster Základná škola s materskou školou, Krasňany 19


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou, Krasňany 19