Moja zóna

Centrum voľného času, Komenského 6, Spišské Vlachy

Komenského 6, 053 61 Spišské Vlachy
42250188
2023603659
Nemá
3-4 zamestnanci
01.09.2012
Ost.vzdelávanie i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Centrum voľného času, Komenského 6, Spišské Vlachy


Štatutári Centrum voľného času, Komenského 6, Spišské Vlachy


Spoločníci Centrum voľného času, Komenského 6, Spišské Vlachy


Predmety podnikania Centrum voľného času, Komenského 6, Spišské Vlachy


Kataster Centrum voľného času, Komenského 6, Spišské Vlachy


Skrátené výkazy Centrum voľného času, Komenského 6, Spišské Vlachy