Moja zóna

Zariadenie sociálnych služieb Obce Horná Mariková

Horná Mariková 37, 018 03 Horná Mariková
42280338
Nemá
20-24 zamestnancov
01.07.2013
Starost.o staršie os.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Zariadenie sociálnych služieb Obce Horná Mariková


Štatutári Zariadenie sociálnych služieb Obce Horná Mariková


Spoločníci Zariadenie sociálnych služieb Obce Horná Mariková


Predmety podnikania Zariadenie sociálnych služieb Obce Horná Mariková


Kataster Zariadenie sociálnych služieb Obce Horná Mariková


Skrátené výkazy Zariadenie sociálnych služieb Obce Horná Mariková