Moja zóna

Základná škola s materskou školou, Brvnište 388

Brvnište 388, 018 12 Brvnište
42285755
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.2014
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
69,1 tis. €
-42,5 %
2020/2019

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou, Brvnište 388


Štatutári Základná škola s materskou školou, Brvnište 388


Spoločníci Základná škola s materskou školou, Brvnište 388


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou, Brvnište 388


Kataster Základná škola s materskou školou, Brvnište 388


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou, Brvnište 388