Moja zóna

Mestské kultúrne a osvetové stredisko

Starý Smokovec 1, 062 01 Vysoké Tatry
42380103
Nemá
0 zamestnancov
26.03.2014
Prevádzka kultúr.zariad.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Mestské kultúrne a osvetové stredisko


Štatutári Mestské kultúrne a osvetové stredisko


Spoločníci Mestské kultúrne a osvetové stredisko


Predmety podnikania Mestské kultúrne a osvetové stredisko


Kataster Mestské kultúrne a osvetové stredisko


Skrátené výkazy Mestské kultúrne a osvetové stredisko