Moja zóna

Kultúrna scéna MARTIN

Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin
42386497
Nemá
2 zamestnanci
01.04.2014
Prevádzka kultúr.zariad.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Kultúrna scéna MARTIN


Štatutári Kultúrna scéna MARTIN


Spoločníci Kultúrna scéna MARTIN


Predmety podnikania Kultúrna scéna MARTIN


Kataster Kultúrna scéna MARTIN


Skrátené výkazy Kultúrna scéna MARTIN