Moja zóna

Materská škola, Sládkovičova 13, Modra

Sládkovičova 13, 900 01 Modra
42449138
Nemá
10-19 zamestnancov
13.05.2015
Predškolská výchova

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Materská škola, Sládkovičova 13, Modra


Štatutári Materská škola, Sládkovičova 13, Modra


Spoločníci Materská škola, Sládkovičova 13, Modra


Predmety podnikania Materská škola, Sládkovičova 13, Modra


Kataster Materská škola, Sládkovičova 13, Modra


Skrátené výkazy Materská škola, Sládkovičova 13, Modra