Moja zóna

Dávid Balík

Orechová 15, 927 01 Šaľa
43012507
Nemá
nezistený
01.04.2006
Sprostr.obch.s rozl.tov.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A