Moja zóna

Peter Šeršeň

Hrnčiarska 21, 091 01 Stropkov
43278710
1077104534
Nemá
nezistený
15.08.2006
Sprostr.obch.s rozl.tov.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A