Moja zóna

Rudolf Haramia

Na Záhumní 31, 900 51 Zohor
43318061
1034832425
Nemá
nezistený
15.09.2006
Služ.súvis.s pestovaním

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A