Moja zóna

Anna Križanovská

Puškinova 43, 091 01 Stropkov
43413307
1077185439
Nemá
0 zamestnancov
01.01.2007
Sprostr.obch.s rozl.tov.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A