Moja zóna

Alžbeta Takácsová

927 05 Dlhá nad Váhom
43428789
1077233663
Nemá
nezistený
04.12.2006
Sprostr.obch.so šp.tov.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A