Moja zóna

Pavel Kompas STAVEBNÉ PRÁCE

Narcisová 24, 927 05 Šaľa
43511139
1077303271
Nemá
nezistený
14.02.2007
Ost.špecializ.stav.práce

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A