Moja zóna

Ferdinand Lenčéš

Topoľová 64, 951 32 Horná Kráľová
43558691
1035609916
Nemá
nezistený
21.03.2007
Zemné práce

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A