Moja zóna

Aneta Takácsová

927 05 Dlhá nad Váhom
43593615
1070069539
Nemá
nezistený
24.04.2007
Sprostr.obch.s rozl.tov.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A