Moja zóna

Renáta Pechová

090 34 Vyšný Hrabovec
43855849
1078712096
Nemá
nezistený
01.12.2007
Ost.maloob.nešpecializ.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A