Moja zóna

HALDERA s.r.o.

Bitúnkova 12, 940 01 Nové Zámky
43906788
2022537550
Nemá
nezistený
02.02.2008
Nešpecializ.veľkoobchod

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod HALDERA s.r.o.


Štatutári HALDERA s.r.o.


Spoločníci HALDERA s.r.o.


Predmety podnikania HALDERA s.r.o.


Kataster HALDERA s.r.o.


Skrátené výkazy HALDERA s.r.o.