Moja zóna

WINKLER INFORMATIKA, s.r.o.

Masarykova 15, 984 01 Lučenec
43936911
2022540608
Nemá
nezistený
22.01.2008
Spracovanie dát

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A