Moja zóna

RMJ spoločnosť, s.r.o.

Námestie SNP 9, 974 01 Banská Bystrica
43972195
2022549474
SK2022549474
nezistený
12.02.2008
Prenájom vlast.nehnuteľ.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

1,06
1,45
2,63
27,4 %
110 tis. €
1 441,2 %
2020/2019
301 tis. €
1,06
1 759,8 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE