Moja zóna

ONT, s.r.o.

Narcisová 796/4, 821 01 Bratislava
43982441
2022536087
Nemá
nezistený
12.02.2008
Prenájom ost.dom.potrieb

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod ONT, s.r.o.


Štatutári ONT, s.r.o.


Spoločníci ONT, s.r.o.


Predmety podnikania ONT, s.r.o.


Kataster ONT, s.r.o.


Skrátené výkazy ONT, s.r.o.