Moja zóna

SKL 23 s. r. o. v likvidácii

Mostová 2, 811 02 Bratislava
44043996
2022562894
Nemá
nezistený
14.03.2008
Nešpecializ.veľkoobchod

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A