Moja zóna

A-Dent Real, s. r. o.

Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
44093705
2022588568
Nemá
nezistený
19.04.2008
Zubná lekárska prax

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A