Moja zóna

Michal Bičej

091 01 Breznica
44132492
1074183319
Nemá
nezistený
15.04.2008
Zemné práce

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A