Moja zóna

Industrial Cleaning Services s. r. o. v likvidácii

Magurská 3/b, 831 01 Bratislava
44157533
2022608225
Nemá
nezistený
08.05.2008
Generál.čistenie budov

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Industrial Cleaning Services s. r. o. v likvidácii


Štatutári Industrial Cleaning Services s. r. o. v likvidácii


Spoločníci Industrial Cleaning Services s. r. o. v likvidácii


Predmety podnikania Industrial Cleaning Services s. r. o. v likvidácii


Kataster Industrial Cleaning Services s. r. o. v likvidácii


Skrátené výkazy Industrial Cleaning Services s. r. o. v likvidácii