Moja zóna

BAETANGE, s.r.o.

Priehradná 6, 821 07 Bratislava
44183411
2022624010
SK2022624010
nezistený
05.06.2008
Poraden.čin.v podnikaní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-1,09
0,72
0,09
250,9 %
-84,3 tis. €
-1 919,8 %
2018/2017
75,6 tis. €
-93,5 %
2018/2017
-1,09
-8 647,7 %
2018/2017
N/A
N/A

ZiskBAETANGE, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
-100 tis. €

TržbyBAETANGE, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €

SkóringBAETANGE, s.r.o.


n/a
-1,51
0,13
2,41

Zisk pred zdanenímBAETANGE, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
-100 tis. €

EBITDABAETANGE, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
-100 tis. €

Koneční uživatelia výhod BAETANGE, s.r.o.


Štatutári BAETANGE, s.r.o.


Spoločníci BAETANGE, s.r.o.


Predmety podnikania BAETANGE, s.r.o.


Kataster BAETANGE, s.r.o.


Skrátené výkazy BAETANGE, s.r.o.