Moja zóna

Ladislav Vencelík

Nitrianska 8, 927 05 Šaľa
44211368
Nemá
nezistený
03.06.2008
Ost.maloob.mimo predajní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A