Moja zóna

RIGODANZO, s.r.o.

Hlavná 363, 951 36 Lehota
44216530
2022628388
SK2022628388
2 zamestnanci
18.06.2008
Správa nehnuteľností

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,36
1,78
0,19
79,9 %
13,5 tis. €
149,9 %
2020/2019
68,2 tis. €
30,9 %
2020/2019
0,36
49,9 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskRIGODANZO, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €

TržbyRIGODANZO, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
70 tis. €
60 tis. €
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €

SkóringRIGODANZO, s.r.o.


1,14
0,2
0,1
5,26

Zisk pred zdanenímRIGODANZO, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €

EBITDARIGODANZO, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €

Koneční uživatelia výhod RIGODANZO, s.r.o.


Štatutári RIGODANZO, s.r.o.


Spoločníci RIGODANZO, s.r.o.


Predmety podnikania RIGODANZO, s.r.o.


Kataster RIGODANZO, s.r.o.


Skrátené výkazy RIGODANZO, s.r.o.