Moja zóna

EKOPRO SSK s. r. o.

Hraničná 20/A, 821 05 Bratislava
44410603
2022697600
SK2022697600
nezistený
02.10.2008
Poraden.čin.v podnikaní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,38
0,5
3,29
23,7 %
7,78 tis. €
6 727,2 %
2020/2019
24,4 tis. €
7,1 %
2020/2019
0,38
12 506,5 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE