Moja zóna

PIZZA PUK, s.r.o.

Hrochoť 429, 976 37 Hrochoť
44414731
2022681683
Nemá
nezistený
24.09.2008
Jedálne

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0
0
0,44
141,5 %
-44 €
-106,8 %
2020/2019
N/A
-0
-106,6 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE