Moja zóna

JUVAN, s. r. o.

Šarišská 6, 821 09 Bratislava
44418744
2022704871
Nemá
nezistený
07.10.2008
Ost.maloob.s novým tov.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Áno
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A