Moja zóna

Gabriel Porvazník

090 32 Vyšná Olšava
44423888
1071441998
Nemá
nezistený
23.09.2008
Zemné práce

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A