Moja zóna

Milan Roob

908 75 Studienka
44486090
1077573530
Nemá
0 zamestnancov
01.11.2008
Ost.odborné čin.i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A