Moja zóna

KARPATOS INVEST, k. s.

Farská 25, 949 01 Nitra
44548516
2022743294
Nemá
nezistený
20.12.2008
Sprostr.obch.s rozl.tov.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A