Moja zóna

BVA, spol. s r. o.

Jasovská 10, 851 07 Bratislava
44611081
2022762005
Nemá
nezistený
06.02.2009
Účtovnícke činnosti

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A