Moja zóna

advisia, s. r. o.

Nejedlého 35, 841 02 Bratislava
44618875
2022759937
SK2022759937
1 zamestnanec
07.02.2009
Poraden.týk.sa počítačov

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,03
0,03
26,77
3,8 %
3,63 tis. €
-87,8 %
2020/2019
19,4 tis. €
-74 %
2020/2019
0,03
-84,4 %
2020/2019
N/A
N/A

Ziskadvisia, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €

Tržbyadvisia, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €

Skóringadvisia, s. r. o.


21,31
0,96
0,41
27,87

Zisk pred zdanenímadvisia, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €

EBITDAadvisia, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €

Koneční uživatelia výhod advisia, s. r. o.


Štatutári advisia, s. r. o.


Spoločníci advisia, s. r. o.


Predmety podnikania advisia, s. r. o.


Kataster advisia, s. r. o.


Skrátené výkazy advisia, s. r. o.