Moja zóna

hantabal architekti s. r. o.

Nové záhrady I 3, 821 05 Bratislava
44652879
2022779055
SK2022779055
nezistený
11.03.2009
Architektonické čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,05
0,16
0,86
70,5 %
3,32 tis. €
-30 %
2020/2019
87,1 tis. €
-5,1 %
2020/2019
0,05
-20 %
2020/2019
9,1 tis. €
N/A

Ziskhantabal architekti s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €

Tržbyhantabal architekti s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €

Skóringhantabal architekti s. r. o.


n/a
0,29
0,07
1,95

Zisk pred zdanenímhantabal architekti s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €

EBITDAhantabal architekti s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €

Koneční uživatelia výhod hantabal architekti s. r. o.


Štatutári hantabal architekti s. r. o.


Spoločníci hantabal architekti s. r. o.


Predmety podnikania hantabal architekti s. r. o.


Kataster hantabal architekti s. r. o.


Skrátené výkazy hantabal architekti s. r. o.