Moja zóna

Ľubomír Babjarčik

Hlavná 43, 091 01 Stropkov
44677201
1081048683
Nemá
nezistený
01.04.2009
Zemné práce

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A