Moja zóna

Lukáš Vaňo - VANLUK

Bratislavská 13, 900 51 Zohor
44685637
1080462779
Nemá
nezistený
09.03.2009
Služ.týk.sa teles.pohody

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A