Moja zóna

Mgr. Zuzana Gáliková

Ľudovíta Štúra 2, 951 31 Močenok
44707762
1047605097
Nemá
0 zamestnancov
16.03.2009
Prekladateľské čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A