Moja zóna

Jozef Lenčéš

Vinohradnícka 581, 951 32 Horná Kráľová
44726121
1081107918
Nemá
nezistený
01.06.2009
Elektrická inštalácia

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A