Moja zóna

Alternative Energy Technology s. r. o. v likvidácii

Mýtna 42, 811 05 Bratislava
44798601
2022836794
Nemá
nezistený
05.06.2009
Recyklácia tried.mater.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Alternative Energy Technology s. r. o. v likvidácii


Štatutári Alternative Energy Technology s. r. o. v likvidácii


Spoločníci Alternative Energy Technology s. r. o. v likvidácii


Predmety podnikania Alternative Energy Technology s. r. o. v likvidácii


Kataster Alternative Energy Technology s. r. o. v likvidácii


Skrátené výkazy Alternative Energy Technology s. r. o. v likvidácii