Moja zóna

POŽIČOVŇA NÁRADIA „KINO“ s.r.o.

Pri Bielom kríži 1152/6, 831 02 Bratislava
44890320
2022871653
SK2022871653
nezistený
10.08.2009
Ost.inž.čin.,súv.porad.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,01
-0,03
0,13
64,6 %
-164 €
-307,6 %
2020/2019
3,27 tis. €
4,8 %
2020/2019
-0,01
-307,2 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskPOŽIČOVŇA NÁRADIA „KINO“ s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €

TržbyPOŽIČOVŇA NÁRADIA „KINO“ s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
8 tis. €
7 tis. €
6 tis. €
5 tis. €
4 tis. €
3 tis. €

SkóringPOŽIČOVŇA NÁRADIA „KINO“ s.r.o.


n/a
0,35
0,31
-2,71

Zisk pred zdanenímPOŽIČOVŇA NÁRADIA „KINO“ s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €

EBITDAPOŽIČOVŇA NÁRADIA „KINO“ s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €

Koneční uživatelia výhod POŽIČOVŇA NÁRADIA „KINO“ s.r.o.


Štatutári POŽIČOVŇA NÁRADIA „KINO“ s.r.o.


Spoločníci POŽIČOVŇA NÁRADIA „KINO“ s.r.o.


Predmety podnikania POŽIČOVŇA NÁRADIA „KINO“ s.r.o.


Kataster POŽIČOVŇA NÁRADIA „KINO“ s.r.o.


Skrátené výkazy POŽIČOVŇA NÁRADIA „KINO“ s.r.o.