Moja zóna

AUDEA STAV, s.r.o.

Bystrická 44, 966 81 Žarnovica
44909284
2022868441
Nemá
nezistený
13.08.2009
Ost.odborné čin.i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,05
-0,06
2
22,9 %
-267 €
91,3 %
2015/2014
2 tis. €
-0,05
90,4 %
2015/2014
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE