Moja zóna

Flexjob s.r.o.

Bitúnková 13, 940 01 Nové Zámky
44931280
2022900495
Nemá
nezistený
22.09.2009
Pestov.obilnín

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,18
0,19
22,88
4 %
2,15 tis. €
-38,8 %
2016/2015
2,63 tis. €
-75,1 %
2016/2015
0,18
-49,7 %
2016/2015
N/A
N/A

ZiskFlexjob s.r.o.


2014
2015
2016
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €

TržbyFlexjob s.r.o.


2014
2015
2016
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €

SkóringFlexjob s.r.o.


1,75
0,96
0,42
25,19

Zisk pred zdanenímFlexjob s.r.o.


2014
2015
2016
3,6 tis. €
3,4 tis. €
3,2 tis. €
3 tis. €
2,8 tis. €
2,6 tis. €

EBITDAFlexjob s.r.o.


2014
2015
2016
3,6 tis. €
3,4 tis. €
3,2 tis. €
3 tis. €
2,8 tis. €
2,6 tis. €

Koneční uživatelia výhod Flexjob s.r.o.


Štatutári Flexjob s.r.o.


Spoločníci Flexjob s.r.o.


Predmety podnikania Flexjob s.r.o.


Kataster Flexjob s.r.o.


Skrátené výkazy Flexjob s.r.o.