Moja zóna

Gabriel Mezei

Dolná 6, 927 01 Šaľa
44933711
1074182945
Nemá
nezistený
13.08.2009
Zemné práce

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A