Moja zóna

FROSTIMPEX s.r.o.

Zvolenská 51, 984 01 Lučenec
44933746
2022927973
Nemá
nezistený
04.11.2009
Zmiešané hospodárstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod FROSTIMPEX s.r.o.


Štatutári FROSTIMPEX s.r.o.


Spoločníci FROSTIMPEX s.r.o.


Predmety podnikania FROSTIMPEX s.r.o.


Kataster FROSTIMPEX s.r.o.


Skrátené výkazy FROSTIMPEX s.r.o.